goed verhaal. lekker kort ook.

Kwaliteit verpleeghuizen merkbaar en meetbaar beter

Kwaliteit verpleeghuizen merkbaar en meetbaar beter

De kwaliteitsverbetering van de verpleeghuizen is goed op gang gekomen. De zorg voor ouderen in verpleeghuizen wordt merkbaar en meetbaar beter. De uitstroom van het personeel, het ziekteverzuim en de ervaren werkdruk vormen echter nog steeds een uitdaging.

Lees meer