Meerderheid wijkverpleegkundigen ervaart werkdruk door documentatie

 

Wijkverpleegkundigen schatten in gemiddeld 12 uur per week te besteden aan documentatie. Vooral de documentatie over organisatorische zaken zorgt voor frustraties bij wijkverpleegkundigen. Het Nivel onderzocht de relatie tussen ervaren werkdruk en documentatie onder wijkverpleegkundigen in vragenlijstonderzoek en focusgroepen.

Werkdruk en allerlei administratieve regels maken dat het werk van verpleegkundigen werkzaam in de wijk onder druk komt te staan. De meerderheid van deze verpleegkundigen ervaart werkdruk die gerelateerd is aan zowel de klinische documentatie over de zorgverlening aan individuele cliënten, als aan de documentatie van organisatorische aspecten zoals personeelszaken en financiële zaken. Vooral bij het laatste type documentatie vinden de verpleegkundigen dat een probleem, omdat zij daarvan vaak het nut niet zien.

Aanbeveling: documenteren van organisatorische aspecten verminderen

Om de werkdruk van verpleegkundigen te verminderen is een belangrijke aanbeveling de documentatie over organisatorische aspecten te beperken, zodat wijkverpleegkundigen hier minder tijd aan kwijt zijn. Daarnaast is een aanbeveling om elektronische cliëntendossiers gebruiksvriendelijker te maken. Het invullen van verplichte onderdelen van de dossiers is soms ook een reden dat wijkverpleegkundigen werkdruk ervaren.

”Om hun werkdruk te verminderen moeten verpleegkundigen een prominente stem krijgen én claimen in de doorontwikkeling van elektronische cliëntendossiers.”

- Kim de Groot - onderzoeker Verzorging, Verpleging en Ouderenzorg, en wijkverpleegkundige

Over het onderzoek

Het Nivel heeft in 2019 een onderzoek uitgevoerd waarbij 195 deelnemers van het landelijke Panel Verpleging & Verzorging een vragenlijst invulden. Vervolgens deden in 2020 in totaal 28 wijkverpleegkundigen verspreid uit het land mee in vier focusgroepen. Het onderzoek is in januari 2022 gepubliceerd in BMC Nursing.

De zorgprofessional van de toekomst

De komende jaren legt het Nivel, naast het reguliere onderzoek dat het doet, een focus op vier grote maatschappelijke ‘uitdagingen’ waar Nederland de komende jaren mee te maken heeft. Een van die uitdagingen heeft de naam ‘De zorgprofessional van de toekomst’ meegekregen. Meer over deze en de andere drie uitdagingen die de komende jaren extra aandacht krijgen bij het Nivel, vindt u in de Onderzoeksagenda 2022-2024 van nivel

klik hier voor het artikel en de video waarin Roland Friele de uitdaging ‘De zorgprofessional van de toekomst’ toelicht.

 

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!