Stichting Sint Jacob

Sint Jacob heeft hart voor zorg. Op acht locaties in de regio Zuid-Kennemerland kunnen ouderen bij ons wonen of revalideren. Onze medewerkers bepalen samen met u en uw naasten welke zorg u ontvangt. Zo sluit onze zorg goed aan bij uw wensen en kunt u uw leven zo veel mogelijk voortzetten zoals u het gewend bent.

    No feed items found.