De Order Bron

De Orderbron is de naam van het centrum voor gezondheid in Orden waarin de huisartsenpraktijken in de wijk Orden, FysioNu, BeweegBeter en SAL apotheek Orden samenwerken.

Totstandkoming

Tegenwoordig is een gezondheidscentrum – meerdere samenwerkende zorgverleners onder een dak – een bekend gegeven. Het realiseren ervan is echter niet snel geregeld, weet Leen Berghout, een van de huisartsen binnen De Orderbron en voorzitter van de Stichting GEZond in Orde(n):

Een van de belangrijkste redenen om samen te gaan is de samenwerking, niet alleen als huisartsen onderling maar ook met andere disciplines, zoals apotheek, oefentherapie en fysiotherapie. Ook de vergroting van de werkruimte waardoor plaats kan worden geboden aan alle meewerkende praktijkondersteuners speelt een grote rol. Al in 2008 hebben we daarom een eerste aanzet gegeven tot een eerstelijnszorgcentrum, waarin we ook bepaalde taken van de tweede lijn kunnen overnemen. Om diverse redenen m.n. het vinden van een geschikte locatie, heeft het tot 2013 geduurd tot we definitief stappen konden zetten, met resultaat dat we vanuit meerdere zorgdisciplines sinds 2015 echt zorg onder een dak kunnen bieden aan het Ordenplein. We hopen de patiënt hiermee goede multidisciplinaire wijkgerichte zorg te kunnen bieden.