De Lindelaer

De Lindelaer is een kleinschalig wooninitiatief voor ouderen met dementie en is gevestigd in het achterste gedeelte van het voormalig Raadhuis van Maarn. 

Wij bieden particuliere zorg die op basis van vergoeding uit het PGB (Persoonsgebonden Budget) gefinancierd wordt. 

In de Lindelaer vindt u een veilige woonomgeving waarin een bewoner met dementie zich thuis kan voelen en zelf zal kunnen bepalen hoe de invulling van de dag eruit zal zien. Betrokken en professionele medewerkers zorgen voor dagelijks wisselende activiteiten waarbij de ervaring en beleving van de bewoner zal worden gerespecteerd. De dagelijkse gang van zaken zal als leidraad dienen voor de activiteiten van de dag.

 

    No feed items found.