De Leystroom

De Leystroom faciliteert zorg, ondersteuning en ontmoeting vanuit een kleinschalige verpleegvoorziening in de wijk Brabantpark, te Breda. Kernfuncties zijn zorg, ondersteuning, behandeling, welzijn en wonen. De dienstverlening binnen zorg en ondersteuning varieert van enkelvoudig tot samengesteld en complex, van mono- tot multidisciplinair. De doelgroep wordt overwegend gevormd door oudere, kwetsbare burgers die door een of meerdere functiestoornissen problemen ervaren in het zelfstandig functioneren. De problematiek kan somatische, psychogeriatrische en/of sociaal-maatschappelijk van aard zijn.

 

    No feed items found.