Actief Zorg

Onze missie – Waar staan we voor

Actief Zorg zet zich dagelijks in voor iedereen die thuis hulp kan gebruiken en heeft als doel een bijdrage te leveren aan het geluksgevoel van haar klanten.

Onze visie – Waar gaan we voor

Actief Zorg heeft geluk dichtbij als uitgangspunt in haar werkwijze. De GELUK-waarden zijn de basis van de manier waarop onze medewerkers (samen)werken. Deze houding helpt het geluksgevoel van onze klanten te vergroten. Bij alles wat we doen gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van mensen. Onze ambitie is om de zelfregie van zowel de klanten als medewerkers te vergroten. Wij geloven dat tevreden medewerkers bijdragen aan gelukkigere klanten.

 

    No feed items found.