Handreiking Bonus zorgprofessionals COVID-19

nieuws, 18 september 2020 

Er hoort een bonus voor zorgproffesionals te zijn! De uitbraak van het COVID-19 virus heeft ingrijpende gevolgen gehad. Personen werkzaam in de sector zorg en welzijn (hierna: zorgprofessionals) hebben, zeker in het begin van de uitbraak (1 maart 2020 tot 1 september 2020), een uitzonderlijke prestatie moeten leveren. Zo hebben bijvoorbeeld verpleegkundigen op de Intensive Care (IC) onder grote druk gestaan om de grote stroom aan COVID-19 patiënten op te vangen en te verplegen. Ook de zorgprofessionals in de 1e lijn, zoals de doktersassistenten, in de gehandicaptenzorg, in de klinische voorzieningen binnen de GGZ en in de verpleeghuizen, hebben onder (mentaal) zware omstandigheden moeten werken als gevolg van de vele ziektegevallen en de sluiting van de tehuizen voor bezoek. Daarnaast hebben ook de mensen uit de huishoudelijke dienst (schoonmaak) vele extra uren gedraaid in de zorg om een verdere verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van zorgprofessionals die een uitzonderlijke prestatie hebben moeten leveren ter bestrijding van de crisis tijdens de uitbraak van het COVID-19 virus.

Het kabinet wil nogmaals haar waardering uitspreken voor deze mensen in de zorg. In het verlengde daarvan is per brief van 25 juni 2020 (TK 29 282, nr. 408) aan de Kamer het voornemen aangekondigd om een bonus van € 1.000 netto te verstrekken aan zorgmedewerkers, om ze te bedanken voor hun inzet. Door middel van de subsidieregeling kunnen zorgaanbieders subsidie aanvragen voor het uitkeren van een bonus van € 1.000 aan een werknemer of derde waarvan de zorgaanbieder van oordeel is dat deze ten tijde van de uitbraak van COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. Per uitgekeerde bonus zal ook subsidie worden verstrekt aan de zorgaanbieder om de over de bonus verschuldigde belasting te kunnen voldoen.

Aparte aandacht is hier nodig voor de groep zorgprofessionals die werkzaam zijn als PGB- zorgverlener (persoonsgebonden budget). Als PGB-zorgverlener verricht je werkzaamheden in het kader van een zorgovereenkomst die is afgesloten tussen de PGB-zorgverlener en de budgethouder. De budgethouder is geen zorgaanbieder zoals deze is gedefinieerd in de subsidieregeling. Dat maakt dat voor een PGB-zorgverlener op dit moment geen aanvraag kan worden ingediend, gezien de huidige systematiek van de subsidieregeling. Voor de PGB- zorgverlener zal een aparte uitwerking volgen. Daarover zal spoedig worden gecommuniceerd.

Op de website van DUS-I, vindt u informatie hoe u als zorgaanbieder een aanvraag kunt indienen en welke informatie u hiervoor moet aanleveren. vindt u dat er een bonus voor zorgprofessionals moet komen?

Lees de volledige handreiking (in PDF) via de website van DUS-I

Vacatures voor de zorg

    No feed items found.

Psst. Wil je makkelijk op de hoogte gehouden worden van nieuwsberichten als deze? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief door het formulier hieronder in te vullen. 👇👇👇👇

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!