Contouren voor de regeling voor een bonus voor zorgmedewerkers

nieuws, 31 juli 2020 

Zorgmedewerkers die zich in hebben gezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 hebben recht op een bonus. Vanaf oktober 2020 kunnen zorgorganisaties deze bonus voor hun medewerkers aanvragen. Het ministerie van VWS werkt in de zomermaanden van 2020 de contouren van de regeling nader uit.

Tijdens de afgelopen maanden is tijdens de Corona-pandemie een uitzonderlijke prestatie geleverd door de mensen in de zorg. Het kabinet wil haar waardering uitspreken voor de bijzondere samenwerking in de sector. Met een een eenmalige bonus van 1.000 Euro netto geeft zij invulling aan de wens van de Tweede Kamer en de samenleving om zorgmedewerkers te belonen voor hun inzet. Op 25 juni 2020 heeft het kabinet de contouren van de regeling naar buiten gebracht, na een verkenning met de sociale partners.

De focus ligt op alle zorgprofessionals en het ondersteunend personeel, voorgedragen door de zorginstellingen, die zich tijdens deze periode (1 maart tot 1 september 2020) hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen het coronavirus.

We verwachten dat deze zorgprofessionals tijdens de Corona-pandemie vooral werkzaam zijn geweest in de volgende beroepen: verpleegkundigen (niveau 4 en hoger), verzorgenden (niveau 3), helpenden (niveau 2), zorghulp (niveau 1), doktersassistenten, anesthesiemedewerkers, operatieassistenten, ambulancepersoneel, praktijkondersteuners huisarts, jeugd gezondheidszorgmedewerkers, jeugd- en gezinsprofessionals, artsen in opleiding, sociaal- pedagogisch medewerkers, huishoudelijke hulpen en schoonmakers in zorginstellingen. Dit is een voorlopige opsomming. Er komt een handreiking waarin zo volledig mogelijk wordt aangegeven welke groepen ervoor in aanmerking komen.

Voor deze groep geldt dat zij in dienst zijn dan wel ingehuurd als ZZP-er door zorgaanbieders die uitvoering geven aan de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet publieke gezondheid en Jeugdwet en minder dan twee keer modaal (€ 73.000) verdienen bij een voltijd dienstverband (dit is vergelijkbaar met FWG 65 Ziekenhuizen en VVT eindschaal). Medisch specialisten en artsen zijn uitgesloten. Zo ook de beroepen behorend tot de mondzorg (denk aan tandartsen, mondhygiënisten, tandprothese professionals).
De zomerperiode wordt gebruikt om een zorgvuldige regeling uit te werken. Wij vragen daarbij betrokkenheid van de sociale partners.

De bonusregeling is niet bedoeld voor zorgprofessionals voor wie het werk (tijdelijk) stil of op een lager niveau is komen te liggen als gevolg van COVID-19. Dit geldt zowel voor individuele professionals uit bovenstaande beroepenlijst, als voor beroepsgroepen die als geheel veelal minder werk hebben gehad.
De inschatting is momenteel dat in ieder geval de volgende beroepsgroepen niet in aanmerking komen voor deze regeling; fysiotherapeuten, gezondheidspsychologen, psychotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, klinisch fysici, logopedisten, oefentherapeuten, optometristen en podotherapeuten, voor zover het zelfstandig werkende professionals zijn en niet in dienst bij een zorginstelling. Ook personeel in staffuncties en facilitair personeel van zorginstellingen vallen buiten de bedoeling van de bonusregeling.

Uitzondering hierop vormt een professional die behoort tot bovenstaande groep en die wel is ingezet voor het bieden van zorg aan COVID-19 patiënten of cliënten, of om COVID-19 zorg mogelijk te maken. Voor die professional kan wel de bonus worden aangevraagd. Denk aan fysiotherapeuten die revalidatiezorg hebben geleverd of de assistent van de dermatoloog die is gaan meehelpen op de COVID-19 verpleegafdeling.

Op basis van de regeling en begeleidende informatie die begin september 2020 verwacht wordt, geven zorginstellingen door voor hoeveel zorgprofessionals ze de bonus aanvragen. Het streven is het aanvraagloket in oktober 2020 open te stellen.

Bron: Rijksoverheid

vacatures in de zorg

    No feed items found.

Psst. Wil je makkelijk op de hoogte gehouden worden van nieuwsberichten als deze? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief door het formulier hieronder in te vullen. 👇👇👇👇

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!