1000 euro netto bonus voor inzet zorgpersoneel tijdens coronacrisis

nieuws, 25 juni 2020 

Zorgmedewerkers die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden krijgen een bonus van 1000 euro netto. Hiermee laten de Tweede Kamer en het kabinet hun waardering en dankbaarheid zien voor al het harde werk dat de mensen in de zorg tijdens de coronacrisis hebben verricht.

Volgens Minister Hugo de Jonge gaat het naar inschatting over zo’n 800.000 medewerkers die hier een beroep op zouden kunnen doen. Het ministerie zegt dat de bonus er niet toe kan leiden dat mensen minder toeslag krijgen dan ze nu ontvangen. Eventueel gewerkte overuren kunnen daar wel invloed op hebben. 

Het geld is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, schoonmakers en het andere ondersteunend personeel in alle sectoren van de zorg. Dus de verpleeghuiszorg, ziekenhuiszorg, ambulancezorg, gehandicaptenzorg, revalidatiezorg, wijkverpleging, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en andere zorgsectoren. Het geld gaat niet naar artsen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport): “Tijdens de coronacrisis hebben zorgprofessionals zich dag en nacht onvermoeibaar ingezet om anderen te helpen. En dat onder ongekende omstandigheden. Nederland kon op hen rekenen. Minister Martin van Rijn (Medische Zorg en Sport): “Met deze bonus laten we vanuit de Tweede Kamer en het kabinet onze waardering zien. Staatssecretaris Paul Blokhuis: “Voor de volharding, flexibiliteit en professionaliteit van onze zorgmedewerkers mogen we heel dankbaar zijn. 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zorgt er in overleg met zorginstellingen voor dat het geld terechtkomt bij de mensen voor wie het bedoeld is. Tijdens de zomer wordt verder uitgewerkt hoe de subsidie zo goed, en zo eenvoudig mogelijk kan worden uitgekeerd. Daarbij is het uitgangspunt dat de administratieve last voor zorginstellingen zo laag mogelijk blijft. Het streven is om het loket waar de bonus kan worden aangevraagd uiterlijk 1 oktober te openen. 

Bonus heeft geen effect op de hoogte van de toeslagen 

Naast een bonusbedrag wordt ook een compensatie aan werkgevers uitbetaald voor de zogenaamde eindheffing in de werkkostenregeling. Dat betekent dat de werkgever met die extra compensatie de belasting over de bonus afrekent. De bonus wordt hierdoor voor de werknemer belastingvrij. Deze bonus zal hierdoor dan ook niet meetellen voor het toetsingsinkomen van de toeslagen. 

Bron: MinVWS

Psst. Wil je makkelijk op de hoogte gehouden worden van nieuwsberichten als deze? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief door het formulier hieronder in te vullen. 👇👇👇👇

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!